RILEY AV STRÖMSNÄS  
Charolais
F: ORSON AV SONARP T111
FF: 1994
LOCALIZER AV SONARP T108
FM: 1002
J.NYRNE AV SONARP
M: 6226
M.EPINGLE AV STRÖMSNÄS
MF: JACK AV TOSTARP T115
MM: 68
V.EPINGLE AV STRÖMSNÄS

Födelsedatum: 2020-03-25
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 385
Korr 365D-vikt: 688
T-tal: 99
P-tal: 95
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell82
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt126
365 d-vikt, direkt116
Tillväxt, total121