ROYAL AV STRÖMSNÄS  
Charolais
F: JACKPOTT AV STRÖMSNÄS
FF: 3283
GURAN AV TOSTARP T117
FM: 232
D.TIMBALE AV STRÖMSNÄS ÅK
M: 6190
L.EPINGLE AV STRÖMSNÄS
MF: HIGH BLUFF HANK AV STRÖMSNÄS ET
MM: 68
V.EPINGLE AV STRÖMSNÄS

Födelsedatum: 2020-03-09
Korr födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 420
Korr 365D-vikt: 696
T-tal: 96
P-tal: 96
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell86
Födelsevikt, direkt110
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt126
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total116