RAMBLER AV STRÖMSNÄS  
Charolais
F: NAJS AV SONARP T113
FF: 727
WINN MANS SKAGSS 663X
FM: 850
G.GERBE AV SONARP
M: 6105
I.DECID AV STRÖMSNÄS
MF: FAKIR AV STRÖMSNÄS
MM: 6062
G.DECID AV STRÖMSNÄS

Födelsedatum: 2020-03-05
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 400
Korr 365D-vikt: 766
T-tal: 116
P-tal: 121
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt134
365 d-vikt, direkt129
Tillväxt, total131