KARLSSONS ALL TIME HIGH  
Hereford
F: EBONY AV GYLTEBODA T106
FF: 957
SQUARE-D DIESEL 957U
FM: 488
ELNA AV GYLTEBODA
M: 152
DIBA INGEMUND AV BRUNARED P
MF: INGEMUND
MM: 120
DIBA BENGT AV BRUNARED P

Födelsedatum: 2020-01-11
Korr födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 315
Korr 365D-vikt: 565
T-tal: 99
P-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt89
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt109
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total106