SUNFOREST DOLITTLE AV ÖVRABO  
Simmental
F: ANTON AV ÄNGA T107
FF: 7390
ROCKY AV ÄNGA T116
FM: 755
FANNY AV ÄNGA
M: 580
KRISTINA AV HJÄRÅS
MF: OPTIMIST AV RÖRUM T106
MM: 394
KRISTINA AV HJÄRÅS

Födelsedatum: 2020-02-19
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 434
Korr 365D-vikt: 719
T-tal: 98
P-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt129
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total117