SUNFOREST DUMBLEDORE AV ÖVRABO  
Simmental
F: VALENTINO PP AV MARSAGÅRD T102
FF: 661
VINGEGAARD CRASSUS P
FM: 158
AGNES AV MARSAGÅRD
M: 4
SUNFOREST HEIDA AV ÖVRABO
MF: ULRIK AV DAVIDSTA
MM: 584
CONRADS HEIDA

Födelsedatum: 2020-01-30
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 400
Korr 365D-vikt: 685
T-tal: 97
P-tal: 98
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt114
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total111