EDVARD AV NÄSGÅRDEN  
Hereford
F: MOESKAER SAMSON 1480
FF: 1939
NJW 73S W18 HOMETOWN 10Y
FM: 1850
HARVIE DAN MS FIREFLY 69S
M: 32
IDUNA AV NÄSGÅRDEN
MF: MOESKAER CROSSFIRE 1474
MM: 3548
IDUNA AV SVARTSJÖ

Födelsedatum: 2020-03-18
Korr födelsevikt: 38
Korr 200D-vikt: 328
Korr 365D-vikt: 629
T-tal: 109
P-tal: 113
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell110
Födelsevikt, direkt84
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt119
365 d-vikt, direkt119
Tillväxt, total119