SUNFOREST DIGESTIVE AV ÖVRABO  
Simmental
F: GULLI AV STUSTAD P
FF: 1972
POLDAU
FM: 3606
NOR 26529
M: 3
SUNFOREST FLICKAN AV ÖVRABO
MF: ULRIK AV DAVIDSTA
MM: 580
CONRADS FLICKAN

Födelsedatum: 2020-01-18
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 388
Korr 365D-vikt: 685
T-tal: 102
P-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell85
Födelsevikt, direkt90
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt114
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total108