NEXT AV NYNÄS 
Charolais
F: LIVERPOOL AV BENESTAD T107
FF: 2747
GLANZ AV SIMONTORP ET
FM: 984
I.EUROPE AV SIMONTORP
M: 8588
L.ELEGANTE AV NYNÄS
MF: GALIANO AV SONARP T109
MM: 8477
H.ELEGANTE AV NYNÄS

Födelsedatum: 2017-02-14
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 376
Korr 365D-vikt: 672
T-tal: 112
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt132
365 d-vikt, direkt119
Tillväxt, total125