AZP AV MÅSEBO  
Simmental
F: HALLAS
FF: 493
HERALDIK
FM: 1626
PARIS VOM HANSELHOF
M: 366
BERNINA AV MÅSEBO
MF: SANGIOVESE AV SÖVDELJUNGA T109
MM: 333
BERNINA AV MÅSEBO

Födelsedatum: 2017-01-30
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 414
Korr 365D-vikt: 720
T-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt86
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total109