ALL IN AV FALL  
Simmental
F: HALLAS
FF: 493
HERALDIK
FM: 1626
PARIS VOM HANSELHOF
M: 1193
P ISA AV FALL
MF: NILS AV MALTESTORP T104
MM: 541
ISA AV FALL

Födelsedatum: 2017-01-27
Korr födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 336
Korr 365D-vikt: 627
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell95
Födelsevikt, direkt92
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total109