NEWSTAR AV ROSENDAL  
Charolais
F: GABRIEL AV BACKGÅRDEN T110
FF: 97
BEST AV BACKAGÅRDEN ÅT T117
FM: 418
C.DARDANELLE AV BACKGÅRDEN
M: 1279
J.EVELINE AV RÅBY EA
MF: GUSTAV AV SKALLTORP ÅT T112
MM: 947
D.EVELINE AV RÅBY

Födelsedatum: 2017-03-26
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 354
Korr 365D-vikt: 615
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt86
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt125
365 d-vikt, direkt116
Tillväxt, total120