ALVAR AV ÄNGA  
Simmental
F: ROCKY AV ÄNGA T116
FF: 7422
NISSE AV GYLLEBO T110
FM: 567
CITA AV ÄNGA
M: 772
FANNY AV ÄNGA
MF: MACAHAN AV ÅBUEN T104
MM: 657
FANNY AV ÄNGA

Födelsedatum: 2017-03-05
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 421
Korr 365D-vikt: 743
T-tal: 113
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt126
365 d-vikt, direkt125
Tillväxt, total126