ANTON AV ÄNGA  
Simmental
F: ROCKY AV ÄNGA T116
FF: 7422
NISSE AV GYLLEBO T110
FM: 567
CITA AV ÄNGA
M: 755
FANNY AV ÄNGA
MF: PUTTE AV ÄNGA
MM: 588
FANNY AV ÄNGA

Födelsedatum: 2017-03-03
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 411
Korr 365D-vikt: 714
T-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell115
200 d-vikt, direkt124
365 d-vikt, direkt117
Tillväxt, total121