NIBELUNGEN 2 AV ÄLMÅS  
Charolais
F: IVANHOE AV DALSKOG T108
FF: 1054
FREJ AV RÅBY T109
FM: 339
F.EVANGILE AV DALSKOG
M: 249
E.JEJA AV ÄLMÅS
MF: CHIVAS AV STRÖMSNÄS T117
MM: 133
B.JEJA AV ÄLMÅS

Födelsedatum: 2017-02-25
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 337
Korr 365D-vikt: 643
T-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell94
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell120
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt114
Tillväxt, total110