NOLAN AV JÄRNEBERG  
Blonde d´Aquitaine
F: ARGUS (FRA)
FF: 6710
NUTIN (FRA)
FM: 2334
INSULINE
M: 363
L ODETTE AV JÄRNEBERG
MF: HJULIUS AV JÄRNEBERG
MM: 206
ODETTE AV JÄRNEBERG

Födelsedatum: 2017-03-18
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 345
Korr 365D-vikt: 590
T-tal: 99
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt90
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt92
Tillväxt, total103