ATLAS AV ÖRNAHOLM  
Simmental
F: SPARTACUS AV MARSAGÅRD T105
FF: 14
PHS POLLED WORLDWIDE 14W
FM: 146
MIRANDA AV MARSAGÅRD
M: 332
HELEN AV ÖRNAHOLM
MF: LUDDE AV STEGATORP T112
MM: 269
HELEN AV ÖRNAHOLM

Födelsedatum: 2017-03-19
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 390
Korr 365D-vikt: 713
T-tal: 110
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt83
200 d-vikt, maternell113
200 d-vikt, direkt111
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total111