NOEL 4 AV HJÄLSHAMMAR  
Limousin
F: GÖSTA 5 AV HJÄLSHAMMAR T109
FF: 9212
URVILLE
FM: 43
M: 412
G KAMILLA AV ALSLÖF
MF: VIGGO AV SVÄLTE T111
MM: 227
V KAMILLA

Födelsedatum: 2017-03-06
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 329
Korr 365D-vikt: 550
T-tal: 97
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total110