ALLAN AV BOSARP 
Simmental
F: PEDRO AV LANDERÖD T109
FF: 467
NEBBIOLO AV SÖVDELJUNGA T110
FM: 614
FABIOLA AV HÄGGENÄS
M: 535
SENTA AV BOSARP
MF: MAROCKO AV ÖRNAHOLM T103
MM: 468
SENTA AV BOSARP

Födelsedatum: 2017-03-09
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 369
Korr 365D-vikt: 639
T-tal: 96
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt100
Tillväxt, total106