NINJA AV STRÖMVIK  
Limousin
F: LOKE AV ÅBRÅNET T108
FF: 7115
GÖSTA 5 AV HJÄLSHAMMAR T109
FM: 430
F ALINA AV ÅBRÅNET
M: 413
MF: POLLED UREL AV LÅNGALT
MM: 308
FLORIA AV STRÖMVIK

Födelsedatum: 2017-03-08
Korr födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 333
Korr 365D-vikt: 561
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt94
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt126
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total116