NERO AV STRÖMVIK  
Limousin
F: INDY AV ONSLUNDA T110
FF: 5143
EXPLORER AV KLOCKLUNDA
FM: 230
F.HELIANTH AV ONSLUNDA
M: 291
ENYA AV STRÖMVIK
MF: POLLED UREL AV LÅNGALT
MM: 144
ARJA AV STRÖMVIK

Födelsedatum: 2017-03-01
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 349
Korr 365D-vikt: 577
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total115