ALBERTO AV MAXSTAD  
Simmental
F: LUDDE AV STEGATORP T112
FF: 264
FJODOR AV DYBECK T112
FM: 371
LUKONA AV STEGATORP
M: 217
ISA AV SKÖTTNING
MF: MÅNS
MM: 205

Födelsedatum: 2017-02-22
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 417
Korr 365D-vikt: 702
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell90
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt115
Tillväxt, total118