NOAH AV BACKGÅRDEN  
Charolais
F: JACKSON AV ASKOME T111
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP ÅT T108
FM: 507
F.ETASOEUR AV ASKOME
M: 997
I.EVELINE AV SIMONTORP
MF: GLANZ AV SIMONTORP ET
MM: 897
G.EVELINE AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2017-01-31
Korr födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 375
Korr 365D-vikt: 649
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total120