NANSEN AV BACKGÅRDEN 
Charolais
F: JACKSON AV ASKOME T111
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP ÅT T108
FM: 507
F.ETASOEUR AV ASKOME
M: 547
G.DARDANELLE AV BACKGÅRDEN
MF: SATURNUS AV SIMONTORP ET  T107
MM: 482
E.DARDANELLE AV BACKGÅRDEN

Födelsedatum: 2017-01-04
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 357
Korr 365D-vikt: 640
T-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt88
200 d-vikt, maternell110
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt119
Tillväxt, total116