NEXT AV BACKAGÅRDEN 
Charolais
F: JAMBAM AV BENESTAD
FF: 1234
HERO AV NORRTOFTA T111
FM: 90
F.DANSEUCE AV BENESTAD
M: 779
I.BOJAN AV BACKAGÅRDEN
MF: DENETHOR 10 AV ÄLMÅS T109
MM: 633
C.BOJAN AV BACKAGÅRDEN

Födelsedatum: 2017-02-18
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 350
Korr 365D-vikt: 668
T-tal: 113
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell111
Födelsevikt, direkt82
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt114
365 d-vikt, direkt121
Tillväxt, total118