ALLAS AV BÄCK  
Simmental
F: HALLAS
FF: 493
HERALDIK
FM: 1626
PARIS VOM HANSELHOF
M: 337
LONE AV FRÖNSHULT
MF: VB LANCE AV BÄCKABY T108
MM: 306
LONE AV FRÖNSHULT

Födelsedatum: 2017-02-26
Korr födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 408
Korr 365D-vikt: 680
T-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell89
Födelsevikt, direkt92
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total105