NIKE AV GLÄSHED  
Charolais
F: JACKSON AV ASKOME T111
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP ÅT T108
FM: 507
F.ETASOEUR AV ASKOME
M: 254
G.DIGITALE AV GLÄSHED
MF: CHIVAS AV STRÖMSNÄS T117
MM: 215
D.DIGITALE AV GLÄSHED

Födelsedatum: 2017-01-03
Korr födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 386
Korr 365D-vikt: 718
T-tal: 114
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell116
200 d-vikt, direkt124
365 d-vikt, direkt134
Tillväxt, total130