NURIZZO AV SIMONTORP  
Charolais
F: WINN MANS SKAGSS 663X
FF: 725
MD ALI TRADE U1059
FM: 1939
WINN MANS BEVERLY 663S
M: 998
I.EVELINE AV SIMONTORP
MF: FELIX AV GUDMUNDSLUND ÅT T110
MM: 500
C. EVELINE AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2017-01-15
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 359
Korr 365D-vikt: 639
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell89
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt129
Tillväxt, total125