AKKE AV ÅBUEN  
Simmental
F: SNOBBEN AV GYLLEBO T111
FF: 1227
ONSLOW AV FRÖNSHULT T107
FM: 313
GOLDA
M: 809
ANEMONE AV ÅBUEN
MF: OSSI AV MALTESTORP T106
MM: 653
ANEMONE AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2017-03-29
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 411
Korr 365D-vikt: 624
T-tal: 96
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell115
200 d-vikt, direkt127
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total114