ADDE AV ÅBUEN 
Simmental
F: TRALL AV ÄNGA T106
FF: 7390
ROCKY AV ÄNGA T116
FM: 697
FANNY AV ÄNGA
M: 783
LOUISE AV ÅBUEN
MF: MANOLITO AV ÅBUEN ET
MM: 609
LOUISE AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2017-03-09
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 403
Korr 365D-vikt: 673
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt119
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total115