NILS EVERT AV PRÄSTBOL 
Charolais
F: ISTANBUL AV SIMONTORP T108
FF: 1214
FELIX AV GUDMUNDSLUND ÅT T110
FM: 800
E.UNIC AV SIMONTORP ET
M: 724
I.EGLANTINE AV PRÄSTBOL
MF: DEAN AV SIMONTORP
MM: 397
F.EGLANTINE AV PRÄSTBOL

Födelsedatum: 2017-02-24
Korr födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 361
Korr 365D-vikt: 703
T-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell86
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt131
365 d-vikt, direkt131
Tillväxt, total131