NIGHTHAWK AV JÄTSBERG 
Charolais
F: JD. av GUDMUNDSLUND
FF: 289
GREAT WHITE AV LÄNGHULT ÅT T106
FM: 286
E.EUROPE AV GUDMUNDSLUND
M: 7309
E.EXCELLENSE AV SANDBY
MF: AMURAJ AV STRÖMSNÄS T106
MM: 7151
O.DUTTA AV SANDBY

Födelsedatum: 2017-03-24
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 307
Korr 365D-vikt: 673
T-tal: 111
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt118
Tillväxt, total118