VIDE JUMP  
Hereford
F: VISION AV MUNKA
FF: 517
DR WORLD CLASS 517 10H
FM: 17
REMITALL CATALINA INTENSE 17N
M: 490
VIDE KONVALJ
MF: UDO
MM: 68
VELVETEE AV TAHE

Födelsedatum: 2017-03-15
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 364
Korr 365D-vikt: 627
T-tal: 111
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell121
200 d-vikt, direkt122
365 d-vikt, direkt114
Tillväxt, total118