FLOKE AV HERRGÖLET  
Hereford
F: HOMBRE AV EKBACKEN
FF: 226
ISBJÖRN AV KÄLLMOSSEN
FM: 136
FORTUNATE AV MAGDA
M: 810
DAINTY AV HERRGÖLET
MF: DUMLE AV HERRGÖLET
MM: 748
DAINTY AV HERRGÖLET

Födelsedatum: 2017-03-20
Korr födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 329
Korr 365D-vikt: 585
T-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt118
365 d-vikt, direkt115
Tillväxt, total117