YMER AV NYNÄS 
Angus
F: TEXMAN AV NYNÄS
FF: 283
BELVIN X-MAN
FM: 1369
MVF TIBBIE 813P
M: 805
EMMA AV NYNÄS
MF: NEW DATELIN AV NYNÄS
MM: 782
EMMA AV NYNÄS

Födelsedatum: 2017-01-20
Korr födelsevikt: 34
Korr 200D-vikt: 311
Korr 365D-vikt: 589
T-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell99
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt125
Tillväxt, total122