YODI AV NYNÄS 
Angus
F: TEXMAN AV NYNÄS
FF: 283
BELVIN X-MAN
FM: 1369
MVF TIBBIE 813P
M: 782
EMMA AV NYNÄS
MF: MOLLBERG AV DAVIDSTA T107
MM: 58
EMMA AV RYDERNA

Födelsedatum: 2017-01-13
Korr födelsevikt: 36
Korr 200D-vikt: 362
Korr 365D-vikt: 626
T-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell97
200 d-vikt, direkt132
365 d-vikt, direkt129
Tillväxt, total130