YANKEE AV NYNÄS 
Angus
F: TEXAS AV NYNÄS
FF: 133
PEAK DOT RESOLUTE 37W
FM: 1197
MVF GEORGINA 366S
M: 849
CARMEN AV NYNÄS
MF: ROYAL AV SJÖVÅNGEN T112
MM: 783
CARMEN AV NYNÄS

Födelsedatum: 2017-01-10
Korr födelsevikt: 34
Korr 200D-vikt: 361
Korr 365D-vikt: 627
T-tal: 111
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt133
365 d-vikt, direkt123
Tillväxt, total128