NILSSON AV ALSLÖF 
Limousin
F: CAMEOS
FF: 6948
REMIX
FM: 1619
VELSEUSE
M: 495
J BELLE AV ALSLÖF
MF: DACKE AV MARGARETEHOLM T104
MM: 244
F.BELLE AV ONSLUNDA

Födelsedatum: 2017-02-18
Korr födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 326
Korr 365D-vikt: 587
T-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt117
Tillväxt, total116