ALSTER AV FRÖNSHULT  
Simmental
F: ULSTER AV FRÖNSHULT T115
FF: 492
HALLAS
FM: 335
ARIANE AV FRÖNSHULT
M: 406
LONE AV FRÖNSHULT
MF: RUSTIK AV BOLLERUP T110
MM: 317
LONE AV FRÖNSHULT

Födelsedatum: 2017-04-05
Korr födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 352
Korr 365D-vikt: 648
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt116
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total112