YTTERMERA AV SJÖVÅNGEN  
Angus
F: NETHERTON AMERICANO M703
FF: 337
NETHERTON MR RADER J527
FM: 2709
NETHERTON ANNIE H474
M: 1257
MF: HAGENS PIN T108
MM: 1165
ELBA AV SJÖVÅNGEN

Födelsedatum: 2017-04-07
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 330
Korr 365D-vikt: 489
T-tal: 94
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt81
Tillväxt, total94