YENS AV SJÖVÅNGEN  
Angus
F: NETHERTON AMERICANO M703
FF: 337
NETHERTON MR RADER J527
FM: 2709
NETHERTON ANNIE H474
M: 1255
BAMBINA AV SJÖVÅNGEN
MF: HAGENS PIN T108
MM: 881
BAMBINA AV SJÖVÅNGEN

Födelsedatum: 2017-04-01
Korr födelsevikt: 33
Korr 200D-vikt: 305
Korr 365D-vikt: 420
T-tal: 83
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt83
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt71
Tillväxt, total85