NANSEN AV STRÖMSNÄS 
Charolais
F: IVANO AV EKERÖD
FF: 792
VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS ET
FM: 878
G.DANSEUSE AV EKERÖD
M: 6071
H.VALINNA AV STRÖMSNÄS
MF: HIGH BLUFF HANK AV STRÖMSNÄS ET
MM: 1026
F.VALINNA AV EKERÖD

Födelsedatum: 2017-02-18
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 356
Korr 365D-vikt: 673
T-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt123
365 d-vikt, direkt123
Tillväxt, total123