NICEMAN AV TRÄDA 
Blonde d´Aquitaine
F: ICEMAN AV KATSLÖSA T106
FF: 9144
TOKAPI (FRA)
FM: 926
BARBYGIRL AV KATSLÖSA
M: 649
BRENDA AV TRÄDA
MF: CONDOR AV JÄRNEBERG T111
MM: 403
BRENDA AV TRÄDA

Födelsedatum: 2017-03-26
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 280
Korr 365D-vikt: 602
T-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt93
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total102