ALFRED AV TYENSLUND  
Simmental
F: URAX AV ÄNGA T106
FF: 7390
ROCKY AV ÄNGA T116
FM: 672
MAGURITE AV ÄNGA
M: 56
FINETLI AV TYENSLUND
MF: EXTRA OF AV HÖGSERÖD 550M-ET
MM: 277
FINETLI AV RÖRUM

Födelsedatum: 2017-01-10
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 345
Korr 365D-vikt: 641
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell94
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total106