ARON AV TYENSLUND  
Simmental
F: URAX AV ÄNGA T106
FF: 7390
ROCKY AV ÄNGA T116
FM: 672
MAGURITE AV ÄNGA
M: 512
ULRICKE AV HJÄRÅS
MF: CONRADS MUSCLE-MEMORY
MM: 168
ULRICKE AV HJÄRÅS

Födelsedatum: 2017-01-08
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 355
Korr 365D-vikt: 629
T-tal: 98
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell110
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total107