SMENS HERKULES  
Hereford
F: HUTH 813 REVOLUTION 4R Y001
FF: 999
MSU TCF REVOLUTION 4R
FM: 2291
SCH-LAR 813 OF 5P M326 ET
M: 641
CONSTANS AV SVANAHOLM
MF: REDFORD
MM: 600
CONSTANS AV SVANAHOLM

Födelsedatum: 2017-01-14
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 363
Korr 365D-vikt: 619
T-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell108
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt127
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total124