OTTO AV KVARNDAMMEN 
Hereford
F: HAROLDSONS TITLE SHOT ET 45Y
FF: 681
SHF TAHOE R117 T100
FM: 1873
HAROLDSON´S 37H MIRA ET 62K
M: 69
FORTUNATE AV KVARNDAMMEN
MF: WONDERER
MM: 54
FORTUNATE AV KVARNDAMMEN

Födelsedatum: 2016-01-27
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 336
Korr 365D-vikt: 599
T-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell89
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell98
200 d-vikt, direkt122
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total116