RED ULLIS AV HÖGANÄS 
Angus
F: RED SANDSTORM AV STEHAG
FF: 3029
RED NOMAD AV STENHAMMAR
FM: 905
RED MISS FREYA AV STEHAG
M: 4681
RED FAVORITE AV HÖGANÄS
MF: RED LADYSLAW AV STENHAMMAR
MM: 4562
RED FAVORITE AV HÖGANÄS

Födelsedatum: 2015-12-28
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 296
Korr 365D-vikt: 607
T-tal: 112
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell107
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell113
200 d-vikt, direkt108
365 d-vikt, direkt138
Tillväxt, total124