MAJOR AV FLANSBACKA 
Blonde d´Aquitaine
F: IMPALA AV TRÄDA T100
FF: 1040
VERMEIL
FM: 403
BRENDA AV TRÄDA
M: 495
JULIA AV GUNNARSBO
MF: TOKAPI
MM: 416
FIONA AV GUNNARSBO

Födelsedatum: 2016-02-23
Korr födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 359
Korr 365D-vikt: 662
T-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt118
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt110
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total112