SAFIRAV GYLTEBODA 
Hereford
F: SANTANA AV GYLTEBODA
FF: 1036
WONDERER
FM: 471
SILVIA AV GYLTEBODA
M: 591
SILVIA AV GYLTEBODA
MF: TITAN ET AV MUNKA
MM: 390
SILVIA AV GYLTEBODA

Födelsedatum: 2016-02-14
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 335
Korr 365D-vikt: 676
T-tal: 112
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt126
365 d-vikt, direkt139
Tillväxt, total133